Ketju ja toimipisteet

Soita Lähetä viesti

Awux on kokeneiden kotimaisten korikorjaamoyrittäjien perustama ketju

Kotimaista kärkiosaamista

Awux on kokeneiden ja maineeltaan tunnustettujen kotimaisten korikorjaamoyrittäjien perustama ketju. Ketjun tehtävänä on tarjota asiakkaidensa käyttöön paitsi paras mahdollinen asiantuntemus ja luotettava työnjälki, myös paikallinen vastuuhenkilö, joka on valmis ottamaan henkilökohtaisesti vastuun asiakkaidensa auttamisesta. Yrittäjäkokemusta Awux-ketjussa on yhteensä jo yli 200 vuotta, puhutaan siis selkärangasta, jonka varaan laadukasta toimintaa on hyvä rakentaa. Koossa on ammattilaisten joukko, jonka kokemus alan työstä hakee vertaistaan.

Toiminnalla selkeät laatukriteerit

Awux-ketju mittaa toimintansa laatua. Kriteerit lähtevät yrityksen toimintaedellytyksistä ja teknisistä valmiuksista ulottuen aina työsuorituksiin ja asiakastyytyväisyyteen. Ketjun tehtävänä on parantaa toimintaedellytyksiä, kouluttaa, ohjata ja tukea Awux-korjaamoiden laatutyötä. Päämääränä on parantaa asiakaskokemusta jatkuvasti.

Palveluita kehitetään

Ketju toimii myös korjaamoiden yhteisen palvelukehityksen moottorina. Uusia palvelumuotoja haetaan jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ketjun tehtävänä on kuunnella asiakkaita, kehittää ja testata uusia palvelumalleja ja auttaa korjaamoita niiden käytäntöön viemisessä.

Käytännönläheinen näkökulma kaikessa

Awux-ketjun omistus jakautuu siihen kuuluvien korjaamoiden kesken. Toimintaa johtaa yrittäjistä koostuva hallitus. Tällä varmistetaan se, että kehittämisen painopisteet pysyvät varmasti riittävän käytännönläheisinä ja ennen muuta lähellä asiakasta.

Yhteystiedot

Jos haluat ketjun toiminnasta lisätietoa, saat sitä lähettämällä sähköpostin osoitteella timo.perkio@awux.fi, tai soittamalla Timo Perkiölle suoraan 030 6364001.

Toimipisteet

Awux on kokeneiden ja maineeltaan tunnustettujen kotimaisten korikorjaamoyrittäjien perustama ketju. Ketjun tehtävänä on tarjota asiakkaidensa käyttöön paitsi paras mahdollinen asiantuntemus ja luotettava työnjälki, myös paikallinen vastuuhenkilö, joka on valmis ottamaan henkilökohtaisesti vastuun asiakkaidensa auttamisesta.